Vinhome shophouse Thanh Hóa

Posted in Dự án, Thiết bị xây dựng
  • Dự án: Vincom Shophouse Thanh Hóa – Nhà phố thương mại
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
  • Địa chỉ: Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa
  • Sản phẩm cung cấp: Giáo đĩa, phụ kiện
  • Thời gian: 2016
{关键字}