Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

Posted in Dự án, Thiết bị xây dựng
  • Dựa án: Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng (Bệnh viện 600 giường Đà Nẵng)
  • Địa chỉ: số 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Sở Y tế TP Đà Nẵng
  • Sản phẩm cung cấp: Giáo cài
  • Thời gian: 2010
{关键字}