Lucky Star Resort Phú Quốc

Posted in Dự án, Thiết bị xây dựng
  • Dự án: Lucky Star Resort Phú Quốc
  • Địa điểm: xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Ngôi Sao Cửa Dương
  • Sản phẩm cung cấp: Giáo hoàn thiện mạ kẽm
  • Thời gian: 6-2017
{关键字}